Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Kontaktné informácie

Asociácia Výrobcov Klinickej Výživy

Záujmové združenie právnických osob
V registri Obvodného úradu Bratislava, číslo rozhodnutia OVVS/13980/2010/BC3-TSK

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

IČO: 457 32 922
IBAN: CZ5501000000438327230277

Tel.: +421 2 4445 4188
Fax: +421 2 4445 4420

e-mail: info@avkv.sk
web: www.avkv.sk