Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Zaujímavé linky na internete

Asociácie a federácie
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče www.skvimp.cz
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism www.espen.org
Slovenská onkologická spoločnosť www.onkologia.sk
European Nutrition for Health Alliance www.european-nutrition.org
Medical Nutrition Industry www.mni-online.com
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny SSAIM www.ssaim.sk
Edukafarm www.edukafarm.sk
Pharm Business Magazine www.pharmbm.sk
Pharm News www.pharmnews.sk
Spravodajský portál o marketingovej komunikácii a médiách strategie.hnonline.sk
Zdravie www.zdravie.sk
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku www.farmako-ekonomika.sk
Zoznam zdravotníckych zariadení www.zzz.sk
Pacientské organizácie a asociácia
Informovaný pacient www.informovanypacient.sk
Asociácia dovozcov liekov a zdravotníckych pomôcok www.adl.sk
Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj www.safs.sk
Inštitúcie
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Štátny ústav pre kontrolu liečiv www.sukl.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk
Kancelária WHO na Slovensku www.who.sk
Komory
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská lekárnická komora www.skvvzp.sk
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov www.skizpalt.sk
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk
Zdravotné poisťovne
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (25) www.vszp.sk
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (23) www.zpdovera.sk
Union zdravotná poisťovňa, a.s. (27) www.unionzp.sk
Združenie zdravotných poisťovní SR www.zzp-sr.sk