Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Grantový program AVKV

Grantová komisia prerokovala na svojom septembrovom zasadnutí podanie žiadosti o grant AVKV 2012

Projekt Alzheimer centra Piešťany „Projekt zameraný na výživu a nutričnú starostivosť u seniorov“ bol vyradený z hodnotenia, z dôvodu nesplnenia zadaných kritérií a to hlavne kritériá cieľ projektu „zníženie podvýživy hospitalizovaných pacientov“.

Výsledky výberového konania Grantový program AVKV 2011

Grantová komisia Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) vyhodnotila na svojom augustovom zasadnutí podané žiadosti o Grant AVKV 2011.

Podmienky pre podanie žiadosti na Grant 2011

Účelom grantu AVKV je finančne podporovať konkrétne aktivity (realizačné plány) zamerané na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v SR s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií s podvýživou spojených.

Nový grant AVKV pre Slovenskú republiku na rok 2012

Účelom grantu AVKV je finančne podporovať konkrétne aktivity (realizačné plány) zamerané na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v SR s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií s podvýživou spojených.