Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Grantová komisia prerokovala na svojom septembrovom zasadnutí podanie žiadosti o grant AVKV 2012

Projekt Alzheimer centra Piešťany „Projekt zameraný na výživu a nutričnú starostivosť u seniorov“ bol vyradený z hodnotenia, z dôvodu nesplnenia zadaných kritérií a to hlavne kritériá cieľ projektu „zníženie podvýživy hospitalizovaných pacientov“.

Projekt bol veľmi pekne spracovaný a veríme, že uspeje v iných podporných programoch zameraných na „ambulantnú“ starostlivosť a starostlivosť v špecializovaných centrách.

Projektu, podaný pracoviskom HETIGO-II. interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, nebol grant pridelený.

Dopracovanému projektu NOÚ Bratislava s názvom „Zavedenie nutričného skríningu pre onkologických pacientov, vyselektovať malnutričných pacientov a  identifikovať a určiť adekvátne nutričný zásah u hospitalizovaných pacientov“ bol poskytnutý grant v hodnote 5 000 €.

Zástupcovia AVKV veria, že v prípade vyhlásenia ďalšieho ročníka Grantu AVKV budú podané projekty priamo cielené na riešenie a podporu konkrétnych aktivít zameraných na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť celkovú efektivitu liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií spojených s podvýživou.