Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Nové pravidlá iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy

Od 1. júla 2013 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a detí.

Nové pravidlá vychádzajú z nového rozdelenia Dietetických potravín podľa kcal/ml, čím sa úplne zmenilo doterajšie rozdelenie jednotlivých dietetík.

Dôležitým kritérioum preskripcie nutričnej podpory u dospelých pacientov je dokázaná malnutrícia, potvrdená podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti.

Viac informacií

Banner

Novinky a aktuality

24. marca 2014
Pravidlá iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy platné od 1. apríla 2014
Od 1. apríla 2014 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové protokoly pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a…

9. januára 2014
Iniciácia indikácie ambulantnej enterálnej výživy od 1. 1. 2014
Od 1. januára 2014 platí na základe rozhodnutia MZ SR zmena pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých. Zmena sa týka…

Tlačové správy

19. augusta 2013
Marcel Klimeš v čele vedenia Asociácie výrobcov klinickej výživy
Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) zvolilo nové vedenie a jednomyseľne sa uznieslo na novom predsedovi,…

18. septembra 2012
Grantová komisia prerokovala na svojom septembrovom zasadnutí podanie žiadosti o grant AVKV 2012
Projekt Alzheimer centra Piešťany „Projekt zameraný na výživu a nutričnú starostivosť u seniorov“ bol vyradený z hodnotenia,…