Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Pre médiá

Zmeny vo vedení Asociácie výrobcov klinickej výživy

4. augusta 2015
Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov klinickej výživy SR (AVKV SR) zvolilo nové vedenie, novou predsedníčkou sa stala Mgr. Václava Mošnová, MBA zo spoločnosti Fresenius Kabi. Vo funkcii vystriedala Ing. Marcela Klimeša.

Marcel Klimeš v čele vedenia Asociácie výrobcov klinickej výživy

19. augusta 2013
Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) zvolilo nové vedenie a jednomyseľne sa uznieslo na novom predsedovi, ktorým je od 1. augusta Ing. Marcel Klimeš zo spoločnosti Abbott Laboratories. Vo funkcii vystriedal Evu Vencovskú, MBA, ktorá asociáciu viedla počas predchádzajúcich troch rokov.

Grantová komisia prerokovala na svojom septembrovom zasadnutí podanie žiadosti o grant AVKV 2012

18. septembra 2012
Projekt Alzheimer centra Piešťany „Projekt zameraný na výživu a nutričnú starostivosť u seniorov“ bol vyradený z hodnotenia, z dôvodu nesplnenia zadaných kritérií a to hlavne kritériá cieľ projektu „zníženie podvýživy hospitalizovaných pacientov“.

Výsledky výberového konania Grantový program AVKV 2012

5. septembra 2012
Grantová komisia Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) vyhodnotila na svojom augustovom zasadnutí podané žiadosti o Grant AVKV 2012 a vyžiadala si doplnenie niektorých z došlých návrhov.