Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Výsledky výberového konania Grantový program AVKV 2012

Grantová komisia Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) vyhodnotila na svojom augustovom zasadnutí podané žiadosti o Grant AVKV 2012 a vyžiadala si doplnenie niektorých z došlých návrhov.

Vyhodnotenie je preto posunutá o jeden mesiac do 30. 9. 2012.