Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

O nás

Základné informácie o AVKV

AVKV bola založená v roku 2010 šiestimi poprednými medzinárodnými spoločnosťami – Abbott Laboratories, Baxter Slovakia, B Braun Medical, Fresenius Kabi, Nestlé Nutrition a Nutricia, ktoré pôsobia v oblasti výskumu, vývoja, výroby a distribúcie špeciálnych výživových prípravkov. Produkty a služby spoločností združených v AVKV pozitívne ovplyvňujú priebeh liečby pacientov ohrozených malnutríciou a zlepšujú kvalitu ich života. V minulom roku do asociácie vstúpil siedmy člen – Medico Uno. Produkty a služby spoločností združených v AVKV pozitívne ovplyvňujú priebeh liečby pacientov ohrozených malnutríciou a zlepšujú kvalitu ich života.

Poslanie

Poslaním AVKV je spolupracovať so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými subjektami. Cieľom spolupráce je vytváranie takých podmienok, aby prípravky klinickej výživy boli dostupné všetkým pacientom, ktorí ich potrebujú. Ďalej je záujmom AVKV vytvárať prostredie, ktoré podporuje ďalší výskum, v záujme plného využitia potenciálu klinickej výživy pri zlepšovaní zdravia pacientov trpiacich akútnymi alebo chronickými chorobami.

Vízia

Budeme prispievať k vytváraniu takého prostredia v Slovenskej republike, ktoré podporí pružný prechod klinickej výživy z fázy výskumu a vývoja do bežnej praxe. V spolupráci so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými subjektmi budeme spolupracovať na vytváraní regulačného rámca, ktorý je schopný naplniť potreby pacientov, profesionálov v oblasti zdravotníctva, platcov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti zlepšenia zdravotného stavu pacientov prostredníctvom špecializovaných nutričných riešení. Vzdelávacími aktivitami podporíme znalosti odbornej i širokej verejnosti o prípravkoch enterálnej a parenterálnej výživy a ich medicínskom, spoločenskom a farmakoekonomickom prínose pre celú spoločnosť.

Ciele AVKV

  • 1
  • 2