Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Poslanie

Poslaním AVKV je spolupracovať so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými subjektami. Cieľom spolupráce je vytváranie takých podmienok, aby prípravky klinickej výživy boli dostupné všetkým pacientom, ktorí ich potrebujú. Ďalej je záujmom AVKV vytvárať prostredie, ktoré podporuje ďalší výskum, v záujme plného využitia potenciálu klinickej výživy pri zlepšovaní zdravia pacientov trpiacich akútnymi alebo chronickými chorobami.

Cieľom AVKV je tiež zhromažďovať a ak je to potrebné aj rozširovať informácie a dokumentáciu týkajúcu sa podávania klinickej výživy, spolupracovať s odbornými lekárskymi spoločnosťami a pacientskými organizáciami, organizovať a podporovať vzdelávacie akcie a sprostredkovávať tak dostupnosť informácií zdravotníckym odborníkom aj pacientom. Ďalej medzi ciele AVKV patrí tiež zabezpečovať výmenu odborných informácií medzi členmi AVKV, nadväzovať na spoluprácu so zahraničnými záujmovými organizáciami podobného zamerania, sprostredkovávať informácie a spolupôsobiť pri tvorbe legislatívnych návrhov.