Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Štruktúra AVKV

Štruktúra AVKV
Orgány asociácie: Valné zhromaždenie
Predseda: Mgr. Václava Mošnová, Fresenius Kabi s.r.o.
Podpredseda: Mgr. Martina Sersenová, Baxter Slovakia. 
Členovia vedenia: MVDr. Ivo Vinkler, Abbott Laboratories, s.r.o.
MUDr. František Vojík, B. Braun Medical, s.r.o.
Jiří Neumann, MBA, Nestlé Slovensko, s.r.o.
Ing. Jan Smitka, Nutricia a.s.