Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Vízia

Budeme prispievať k vytváraniu takého prostredia v Slovenskej republike, ktoré podporí pružný prechod klinickej výživy z fázy výskumu a vývoja do bežnej praxe. V spolupráci so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými subjektmi budeme spolupracovať na vytváraní regulačného rámca, ktorý je schopný naplniť potreby pacientov, profesionálov v oblasti zdravotníctva, platcov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti zlepšenia zdravotného stavu pacientov prostredníctvom špecializovaných nutričných riešení. Vzdelávacími aktivitami podporíme znalosti odbornej i širokej verejnosti o prípravkoch enterálnej a parenterálnej výživy a ich medicínskom, spoločenskom a farmakoekonomickom prínose pre celú spoločnosť.