Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Základné informácie o AVKV

AVKV bola založená v roku 2010 šiestimi poprednými medzinárodnými spoločnosťami – Abbott Laboratories, Baxter Slovakia, B Braun Medical, Fresenius Kabi, Nestlé Nutrition a Nutricia, ktoré pôsobia v oblasti výskumu, vývoja, výroby a distribúcie špeciálnych výživových prípravkov. Produkty a služby spoločností združených v AVKV pozitívne ovplyvňujú priebeh liečby pacientov ohrozených malnutríciou a zlepšujú kvalitu ich života. V minulom roku do asociácie vstúpil siedmy člen – Medico Uno. Produkty a služby spoločností združených v AVKV pozitívne ovplyvňujú priebeh liečby pacientov ohrozených malnutríciou a zlepšujú kvalitu ich života.

Cieľom AVKV je zvyšovanie dostupnosti výživy pre všetkých pacientov, ktorí nutričnú podporu vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu potrebujú. AVKV sa zasadzuje o vysokú kvalitu produktov a služieb, aby tieto slúžili v prvom rade záujmom zákazníkov, najmä pacientov a profesionálov z oblasti zdravotníctva, platcov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. AVKV podporuje vzdelávanie odbornej verejnosti i zvyšovanie povedomia laickej verejnosti o význame výživy pacientov ako neoddeliteľnej zložky liečebného postupu.

Účelom AVKV je aktívna ochrana záujmov svojich členov v odbore výroby a obchodu s prípravkami klinickej výživy. K naplneniu daného účelu AVKV najmä podporuje špecifický záujem a presadzuje požiadavky na dodržanie vysokých etických štandardov v odvetví klinickej výživy. Asociácia má na zreteli a chráni oprávnené spoločné záujmy svojich členov rovnako ako pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje aplikáciu prípravkov klinickej výživy. Pri napĺňaní účelu AVKV spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami.