Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Pre médiá

Podmienky pre podanie žiadosti na Grant 2012

21. mája 2012
Účelom grantu AVKV je finančne podporovať konkrétne aktivity (realizačné plány) zamerané na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v SR s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií s podvýživou spojených.

Výsledky výberového konania Grantový program AVKV 2011

12. septembra 2011
Grantová komisia Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) vyhodnotila na svojom augustovom zasadnutí podané žiadosti o Grant AVKV 2011.

Podmienky pre podanie žiadosti na Grant 2011

29. apríla 2011
Účelom grantu AVKV je finančne podporovať konkrétne aktivity (realizačné plány) zamerané na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v SR s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií s podvýživou spojených.

Foto a príspevky z tlačovej konferencie: Je podvýživa pacientov v slovenskom zdravotníctve problém?

28. marca 2011
Prinášame vám obrazovú dokumentáciu z atmosféry z tlačovej konferencie; Je podvýživa pacientov v slovenskom zdravotníctve problém?