Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Zmeny vo vedení Asociácie výrobcov klinickej výživy

Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov klinickej výživy SR (AVKV SR) zvolilo nové vedenie, novou predsedníčkou sa stala Mgr. Václava Mošnová, MBA zo spoločnosti Fresenius Kabi. Vo funkcii vystriedala Ing. Marcela Klimeša.

Znížiť počet podvyživených pacientov v nemocniciach, to je hlavný cieľ AVKV

„Neuspokojivý stav výživy pacientov a s tým spojený vysoký výskyt malnutrície v nemocničnej a ambulantnej sfére je jedným z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje nielen úspech liečby, ale aj náklady s liečbou spojené. Poslaním AVKV SK je spolupracovať so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými spoločnosťami na vytváraní podmienok pre maximálnu dostupnosť klinickej výživy všetkým pacientom, ktorí trpia malnutríciou. Cieľom je vytvoriť a v každodennej praxi presadiť klinickú výživu vo forme právnych noriem, lekárskych odporúčaní a úradných vyhlášok", uvádza Mgr. Václava Mošnová. 

Podpredsedom AVKV SK sa stal MVDr. Ivo Vinkler zo spoločnosti Abbott, ďalšími členmi vedenia sú MUDr. František Vojík zo spoločnosti B Braun Medical, Jiří Neumann, MBA zo spoločnosti Nestlé Česko a spoločnosť Nutricia zastupuje Ing. Jan Smitka, MBA. 

Viac o Asociácii výrobcov klinickej výživy

Asociácia výrobcov klinickej výživy bola založená v roku 2010 šiestimi poprednými medzinárodnými spoločnosťami – Abbott Laboratories, Baxter Czech, B Braun Medical, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia, ktoré pôsobia v oblasti výskumu, vývoja, výroby a distribúcie špeciálnych nutričných prípravkov. Produkty a služby spoločností združených v AVKV pozitívne ovplyvňujú priebeh liečby pacientov ohrozených malnutríciou a zlepšujú kvalitu ich života. Asociácia výrobcov klinickej výživy pôsobí v Slovenskej a Českej republike.

Kontakt pre média: 
Dr. Marie Hrudková, tajomník AVKV 
e-mail: mhrudkova@avkv.cz