Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Marcel Klimeš v čele vedenia Asociácie výrobcov klinickej výživy

Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) zvolilo nové vedenie a jednomyseľne sa uznieslo na novom predsedovi, ktorým je od 1. augusta Ing. Marcel Klimeš zo spoločnosti Abbott Laboratories. Vo funkcii vystriedal Evu Vencovskú, MBA, ktorá asociáciu viedla počas predchádzajúcich troch rokov.

„Neuspokojivý stav výživy pacientov a s tým spojený vysoký výskyt malnutrície v nemocničnej aj ambulantnej sfére je jedným z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje nielen úspech liečby, ale aj náklady s liečbou spojené. Podľa posledných publikovaných výsledkov využívanie klinickej výživy vedie k skráteniu dĺžky pobytu v nemocnici o 21 % (2,3 dňa) a zníženie nákladov na hospitalizáciu pacienta o 21,6 %. Preto sa AVKV bude svojimi aktivitami naďalej usilovať o zníženie výskytu malnutrície v nemocniciach prostredníctvom zavedenia štandardizovanej nutričnej starostlivosti a ku zvyšovaniu dostupnosti klinickej výživy pre všetkých pacientov, ktorí nutričnú podporu potrebujú,“ hovorí Marcel Klimeš, nový predseda Asociácie výrobcov klinickej výživy.

Novou podpredsedníčkou AVKV sa stala MUDr. Ľubica Musilová zo spoločnosti Fresenius Kabi, ďalšími členmi potom sú MUDr. František Vojík zo spoločnosti B. Braun Medical, Ing. Jan Smitka, MBA zo spoločnosti Nutricia a zástupca spoločnosti Medico Uno.

Tlačovú hovorkyňou asociácie je po novom Ing. Lucie Kocourková zo spoločnosti B. Braun Medical, ktorá vystriedala Dr. Marii Hrudkovú z Abbott Laboratories, ktorá teraz v rámci asociácie zastáva funkciu tajomníka.

Viac o Asociácii výrobcov klinickej výživy

Asociácia výrobcov klinickej výživy bola založená v roku 2010 šiestimi poprednými medzinárodnými spoločnosťami – Abbott Laboratories, Baxter Czech, B Braun Medical, Fresenius Kabi, Nestlé Slovensko a Nutricia, ktoré pôsobia v oblasti výskumu, vývoja, výroby a distribúcie špeciálnych výživových prípravkov. Produkty a služby spoločností združených v AVKV pozitívne ovplyvňujú priebeh liečby pacientov ohrozených malnutríciou a zlepšujú kvalitu ich života. Neskôr, v roku 2012 pristúpila spoločnosť Medico Uno. Asociácia výrobcov klinickej výživy pôsobí v Slovenskej aj Českej republike.

Kontakt pre médiá:
Ing. Lucie Kocourková
mobil: +420 602 167 024
e-mail: lucie.kocourkova@bbraun.com