Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Virtuální kongres ESPEN 2020

Vzhledem k pandemii COVID-19 přetrvávají značné nejistoty ohledně bezpečnosti a realizovatelnosti mnoha aktivit a událostí na několik měsíců dopředu, a to jak v Evropě, tak po celém světě.

Určitá cestovní omezení také pravděpodobně zůstanou i v nejbližší budoucnosti.

Společnost ESPEN proto přijala těžké rozhodnutí zrušit fyzický kongres roku 2020, a zároveň jsme se rozhodli věnovat naši energii organizaci virtuálního kongresu. Rádi bychom poděkovali týmům z Lyon, kteří i nadále spolupracují s centrálou ESPEN, a všechny vás ujišťujeme, že ESPEN je plně odhodlán vytvořit virtuální akci v souladu s nejvyššími standardy vědy, vzdělávání a inovací.

Použijeme nejmodernější technologii k zajištění diskuzí, prezentací a zahrnutí aktuálních témat do aktualizovaného programu. Věříme, že se musíme v tomto velmi obtížném roce setkat alespoň virtuálně, abychom pokračovali v šíření našich informací o klíčové úloze nutriční péče ve všech oblastech péče o pacienty; a musíme diskutovat o tom, jak se klinická výživa musí stát nedílnou součástí péče také v nových výzvách, které představují pacienti s COVID-19.

Byli jsme velmi povzbuzeni významným počtem přihlášek v pravidelném termínu pro podání před několika dny; za těchto obtížných okolností je to nesmírně smysluplné a oceňované. Využijte dodatečnou příležitost k zasílání přihlášek během prodlouženého období (do 30. června) bez poplatků za podání.

Využijte příležitost potkat se a učit se jeden od druhého ve virtuálním kongresu ESPEN 2020. 

Těšíme se na setkání s vámi v září!