Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Informácie v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s krízovou prípravou intenzívnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19 si Vám dovoľujeme poskytnúť niekoľko odporučení, ktoré boli nedávno publikované.

Veľmi pravdepodobne ste s nimi už boli oboznámení, pre úsporu času, prípadne ak ste niektorú nezachytili, prinášame Vám tie najrelevantnejšie na jednom mieste.

ESPEN pripravuje dokument, ktorý bude zrejme vychádzať zo súčasných odporučení so zameraním na kriticky chorých, starých, krehkých a komorbidných pacientov. Vzhľadom k nutnosti u určitého percenta pacientov použiť mechanickú ventiláciu, je dôležité u nich podávať vysokoproteínovú výživu s nižším podielom energie a dobrou tolerabilitou (už od iniciácie výživy, kedy bude postupne kumulovaný proteín neskôr veľmi dôležitý v recovery fáze). Informácie o pripravovanej ESPEN COVID-19 guideline nájdete tu.

Čínski lekári (Covid-19 Chinese Consultation Center) vypracovali rozsiahlu príručku „Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment“, ktorá poukazuje na technické stratégie prevencie a liečby, liečebných metódach a strategickom rozhodovaní u kriticky chorých. Príručka je k dispozícii na stiahnutie tu.

WHO adaptovalo klinickú guideline pripravenú pre MERS v roku 2019 na situáciu so SARS-CoV-2, v guideline nájdete informácie k triáži pacientov a ďalej postupy symptomatickej liečby, oxygenačnej terapie, pridružených infekcií, ARDS a ďalších.... Guideline je k dispozícii v tomto linku.

Taktiež zareagovala spoločnosť ASPEN, kde prehľad odporučení pre enterálnu a parenterálnu výživu pacientov s COVID-19 nájdete na tomto odkaze.

NICE inštitút z UK publikoval v zrýchlenom režime niekoľko guidelines pre kriticky chorých, dialyzovaných a onkologických pacientov. Cieľom týchto Guidelines je maximalizovať bezpečnosť pacientov a ochrana zdravotníckeho personálu- nájdete tu.

Slovenské odporúčania sú pravidelne aktualizované na stránkach SSAIM tu, všeobecný rozcestník s odporúčaniami tu.

Ing. Jan Smitka, MBA
Předseda AVKV CZ