Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Nebojte se návštěvy ordinací

Na začátku března s rozšiřující se pandemií koronaviru na území České republiky lékaři žádali pacienty, aby se zdrželi návštěvy ordinací s výjimkou akutních stavů.

Dnes je již situace stabilizovaná, ochranné pomůcky jsou volně dostupné a při dodržení všech stanovených opatření nepředstavuje návštěva lékaře z hlediska infekce prakticky žádné riziko.

Preventivní prohlídky a dodržování stanoveného intervalu zdravotních kontrol jsou zásadní pro předcházení komplikacím. V důsledku karantény a omezení pohybu může docházet ke snížení fyzické aktivity a nedodržování zásad zdravého stravování: tím se zhoršuje stav výživy, který přímo ovlivňuje zdraví, zdatnost a obranyschopnost. Rizika spojená se zhoršením nutričního stavu se mohou projevit u všech, zvláště u starších lidí a nemocných.

Většina lékařů již bez omezení pracuje ve svých ordinacích a má dostupné nezbytné ochranné pomůcky. Návštěvu tak po předchozí telefonické konzultaci neodkládejte. V případě zhoršeného nutričního stavu v době karantény Vám lékař může doporučit potravinové doplňky nebo nutriční podporu k doplnění potřebné energie, proteinů a živin, případně vám doporučit návštěvu nutriční ambulance. Pokud pro vás není návštěva lékaře možná a potřebujete pouze standardní předpis léků nebo výživy, nebojte se požádat svého lékaře o zaslání elektronického receptu, který obdržíte formou SMS nebo emailu. 

Myslete na své zdraví a nezapomeňte, že důležité je především dodržet stanovenou léčbu, pravidelné kontroly a preventivní vyšetření.