Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Grant MNI 2018 na projekty zamerané na optimálnu nutričnú starostlivosť

Medical Nutrition International (MNI) oznamuje vyhlásenie nového grantu vo výške 30,000 € na prebiehajúce alebo plánované národné iniciatívy, ktorých cieľom je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All).

2018 MNI Grant Grant MNI bude realizovaný prostredníctvom národných asociácii združujúcich výrobcov klinickej výživy, ktorí projekt ONCA podporujú. Autor víťazného návrhu bude oznámený 3. septembra na kongrese ESPEN 2018 v Madride, kde predstaví svoj projekt v priebehu sekcie venovanej projektu ONCA. Termín na podanie návrhov je 15. mája 2018.

Kritériá a ďalšie informácie k podávaniu návrhov nájdete na: http://www.medicalnutritionindustry.com/mni-grant/2018-grant

MNI Grant 2018 – leták (PDF, 339 kB)