Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Grant MNI pre najlepšiu iniciatívu týkajúcu sa optimálnej nutričnej starostlivosti

Medical Nutrition International (MNI) oznamuje vyhlásenie nového grantu vo výške 30,000 € na prebiehajúce alebo plánované národné iniciatívy, ktorých cieľom je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All).

MNI Grant 2016 Grant MNI bude realizovaný prostredníctvom národných asociácii združujúcich výrobcov klinickej výživy, ktorí projekt ONCA podporujú. Autor víťazného návrhu bude oznámený na kongrese ESPEN 2016 v Kodani v septembri 2016, kde predstaví svoj projekt v priebehu sekcie venovanej projektu ONCA. Termín na podanie návrhov je 16. jún 2016

Kritériá a ďalšie informácie k podávaniu návrhov nájdete na: