Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Medzinárodný workshop ONCA sa uskutoční v máji v Prahe

Dňa 19. mája 2017 sa v Prahe, v historických priestoroch Senátu PČR, uskutoční stretnutie lekárov, zdravotníkov, pacientov a ďalších delegátov z európskych krajín k diskusii o ďalšej stratégii a aktivitách plnenia programu Optimal Nutrition Care for All (ONCA, Optimálna nutričná starostlivosť pre každého).

Toto jednanie organizuje European Nutrition for Health Alliance (ENHA) v spolupráci so Senátom ČR a Spoločnosťou pre klinickú výživu a intenzívnu metabolickú starostlivosť Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně. O význame jednania svedčí skutočnosť, že nad jednaním prevzal záštitu minister zdravotníctva ČR M. Ludvík.

onca_praha.jpg

Program ONCA dostal v roku 2010 podporu Európskeho parlamentu a od roku 2012 sú v jeho rámci zavádzané aktivity na národnej úrovni. Je zameraný na riešenie problému malnutrície spojenej s chorobou a podvýživou v EU a krajinách WHO-EURO. Cieľom je podpora zavádzania národných plánov a osvedčených postupov pre optimálnu nutričnú starostlivosť vo všetkých európskych krajinách s ohľadom na skutočnosť, že malnutrícia v Európe ohrozuje viac ako 30 miliónov dospelých.

Program ONCA

  • prispieva k zlepšeniu zdravia prostredníctvom programov prevencie a zdravotnej starostlivosti
  • podporuje spoluprácu verejného a súkromného sektoru v oblasti výživy a zdravia v celej Európe
  • napomáha začleneniu nutričnej starostlivosti ako neoddeliteľnej súčasti zdravia a poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • vytvára kontinuálnu inováciu zdieľaním osvedčených postupov medzi krajinami.

Náklady na liečbu a starostlivosť o pacientov s malnutríciou/podvýživou sa v európskych zdravotníckych zariadeniach odhadujú na 170 miliárd € ročne. Plná implementácia programu ONCA povedie k významnému ovplyvneniu kvality zdravotnej starostlivosti, zlepšeniu zdravia pacientov a zníženiu nákladov.

Viac informácií: Mhrudkova@avkv.cz, tel: +420 602 478 359