Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Oznámenie grantovej komisie AVKV

Grantová komisia na svojom zasadnutí 25. 4. 2013 hodnotila postup realizácie a prínos projektov, ktoré sa začali v rámci dvoch ročníkov grantového programu AVKV (rok začatia 2011, 2012). Pre tento rok bolo rozhodnuté nevyhlásiť nový grantový program. AVKV bude naďalej smerovať svoju činnosť a poskytovať podporu na dokončenie už začatých a prebiehajúcich projektov a riešenie aktuálnych potrieb, ktoré podporujú konkrétne aktivity preukázateľne znižujúce incidenciu podvýživy u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov v Slovenskej republike.