Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podanie žiadostí o Grant MNI do 15. mája 2017

Termín 15. máj 2017 je posledná možnosť, kedy je možné podať žiadosť do výberového konania na grant Medical Nutrition International (MNI) vo výške 30 000 €.

2017 MNI Grant Prostriedky grantu sú určené na podporu realizácie prebiehajúcich alebo plánovaných iniciatív, ktoré sa týkajú využitia klinickej výživy v nemocničnej i ambulantnej praxi.

Grant MNI je realizovaný prostredníctvom národných asociácií združujúcich výrobcov klinickej výživy, ktoré projekt ONCA podporujú, v Českej republike je to Asociace výrobců klinické výživy. Víťazný návrh bude oznámený a predstavený na kongrese ESPEN 2017.

Ďalšie informácie sú k dispozícií na www.medicalnutritionindustry.com

Leták 2017 MNI Grant (PDF, 332 kB)