Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podanie žiadostí o Grant MNI do 16. júna

Termín 16. júna 2016 je posledná možnosť, kedy je možné podať žiadosť do výberového konania na grant Medical Nutrition International (MNI) vo výške 30,000 €.

Prostriedky grantu sú určené na podporu realizácie prebiehajúcich alebo plánovaných iniciatív, ktorých cieľom je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All/Optimálna Nutričná Starostlivosť pre Každého). Grant MNI je realizovaný prostredníctvom národných asociácií združujúcich výrobcov klinickej výživy, ktoré projekt ONCA podporujú, v Českej republike je to Asociace výrobců klinické výživy. Víťazný návrh bude oznámený a predstavený na kongrese ESPEN 2016 v Kodani v septembri 2016 v priebehu sekcie venovanej projektu ONCA.

Ďalšie informácie sú k dispozícií na www.medicalnutritionindustry.com