Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podvýživa

Nebojte sa, netrápte sa, spýtajte sa!

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. z FN Hradec Králové hovorí na tému podvýživy.

Zdroj: www.lepsipece.cz