Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Asociácia výrobcov klinickej výživy sa představuje

Bratislava, 29. decembra 2010. Asociácia výrobcov klinickej výživy (AVKV) bola založená v polovici roku 2010 šiestimi poprednými medzinárodnými spoločnosťami zameranými na klinickú výživu (Abbott Laboratories Slovakia, B. Braun Medical, Baxter AG, Fresenius Kabi, Nestlé Slovensko a Nutricia). Združuje spoločností, ktoré poskytujú produkty a služby zamerané na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacientov a ľudí ohrozených podvýživou prostredníctvom špecializovaných nutričných riešení.

Poslaním AVKV je v spolupráci so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými orgánmi vytvárať podmienky pre maximálnu dostupnosť klinickej výživy pacientom, vytvárať vhodné prostredie pre ďalší rozvoj klinickej výživy, aby mohol byť čo najlepšie využitý jej potenciál pre zlepšovanie zdravia pacientov trpiacich akútnymi alebo chronickými chorobami. Neoddeliteľnou súčasťou poslania AVKV je tiež obhajoba práv pacientov v oblasti nutričnej starostlivosti.

Cieľom je vytvoriť a v každodennej praxi presadiť štandardy v oblasti výživy vo forme právnych noriem, lekárskych odporúčaní, úhradových vyhlášok apod.

Najvyšším orgánom novo založenej AVKV je valné zhromaždenie, na ktorého čele stojí predsedníčka Eva Vencovská, MBA (Nutricia), podpredseda Dr. František Vojík (B. Braun Medical), ďalšími členmi vedenia sú Ing. Marcel Klimeš, Abbott Laboratories, s.r.o. PharmDr. Attila Kulcsár, PhD., Baxter Slovakia, s.r.o., Ing. Gustav Svěrák, Fresenius Kabi, s.r.o.

Asociácia výrobcov klinickej výživy pôsobí v Slovenskej i Českej republike.

Viac informácií na www.avkv.sk.