Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Články

Odpovede MZ SR na otázky k novej kategorizácii EV

24. júna 2013
Uvádzame odpovede Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na otázky k novej kategorizácii EV

Oznámenie grantovej komisie AVKV

7. mája 2013
Grantová komisia na svojom zasadnutí 25. 4. 2013 hodnotila postup realizácie a prínos projektov, ktoré sa začali v rámci dvoch ročníkov grantového programu AVKV (rok začatia 2011, 2012). Pre tento rok bolo rozhodnuté nevyhlásiť nový grantový program. AVKV bude naďalej smerovať svoju činnosť a poskytovať podporu na dokončenie už začatých a prebiehajúcich projektov a riešenie aktuálnych potrieb, ktoré podporujú konkrétne aktivity preukázateľne znižujúce incidenciu podvýživy u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov v Slovenskej republike.

Spoločnosť Medico Uno - nový člen AVKV

15. septembra 2011
Na svojom augustovom zasadnutí prijalo valné zhromaždenie AVKV za riadneho člena asociácie spoločnosť Medico Uno, s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti enterálnej výživy v Slovenskej i Českej republike.

Deklarácie, k boju s malnutriciou a zdravotními problémami s ňou spojenými ňou

11. apríla 2011
Deklarácie, ktoré v rokoch 2007 a 2009 vyzvali k boju s malnutriciou a zdravotními problémami s ňou spojenými