Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Články

Podvýživa pacientů snižuje šanci na uzdravení a prodražuje léčbu

22. mája 2017

Podvýživa spojená s nemocí negativně ovlivňuje léčbu pacientů v evropských zemích. Každý pacient by měl být systematicky testován, a pokud je v malnutrici či riziku jejího rozvoje, mít přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.

Medzinárodný workshop ONCA sa uskutoční v máji v Prahe

11. mája 2017
Dňa 19. mája 2017 sa v Prahe, v historických priestoroch Senátu PČR, uskutoční stretnutie lekárov, zdravotníkov, pacientov a ďalších delegátov z európskych krajín k diskusii o ďalšej stratégii a aktivitách plnenia programu Optimal Nutrition Care for All (ONCA, Optimálna nutričná starostlivosť pre každého).

Podanie žiadostí o Grant MNI do 15. mája 2017

3. apríla 2017
Termín 15. máj 2017 je posledná možnosť, kedy je možné podať žiadosť do výberového konania na grant Medical Nutrition International (MNI) vo výške 30 000 €.

Nové štandardy rady ISO 80369-3 schválené

6. júna 2016
Počas posledných niekoľko rokov GEDSA riešila spoločne s Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) problematiku konektorov pre zdravotnícke aplikácie.